Jak dobrze przygotować biznesową animację wideo lub animowane wideo produktowe

Proces kreacji animacji wideo jest, jak każdy proces kreatywny sekwencją pewnych etapów, których należy przestrzegać, by realizacja przebiegła sprawnie a jej końcowy efekt spełniał założenia początkowe.


Zanim jednak przejdziemy do określenia i dokładniejszego opisania etapów realizacji animacji firmowych warto dowiedzieć się nieco więcej o możliwościach i aktualnych trendach z nimi związanymi.

Dla klientów biznesowych bardzo popularną formą filmu animowanego jest video explainer, czy też tzw. storytelling.

Najczęściej są to animacje 2D lub 3D, których celem jest opisanie produktu lub usług w graficzny zrozumiały dla widza sposób, ponadto Video Explainer może również pełnić rolę animowanej infografiki prezentującej zróżnicowane dane: liczby, wykresy, procesy, zależności, etc.

Jeśli chcesz zrealizować animację warto więc określić jaka powinna być jej stylistyka, jakim rodzajem i długością animacji jesteś zainteresowany. Część klientów opracowuje wstępne scenariusze samodzielnie, inni zdają się na agencje kreatywne. Istotnym jest, by poznać proces realizacji i rozumieć jego etapy – ułatwi to zamawiającemu odpowiednie przygotowanie materiałów dla agencji oraz pozwoli zrozumieć dlaczego agencja pyta np. o to kim jesteśmy, skoro chcemy przecież reklamować nasz produkt a nie firmę?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Poznaj VideoExplainer

Etapy procesu kreacji animacji video

  1. Brief i Analiza
  2. Opracowanie Koncepcji i Scenariusza Animacji
  3. Opracowanie Storyboardu animacji
  4. Produkcja animacji
  5. Postprodukcja i montaż
  6. Kompilacja Animacji


Brief i Analiza

Brief jest często niedocenianym etapem w realizacji animacji biznesowych, mimo, iż jego rola jest bardzo ważna a jego właściwe przeprowadzenie pozwala uniknąć niepotrzebnych pytań w trakcie realizacji. Podczas zbierania informacji szukamy odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu animacji jak i samego wideo. Staramy się dowiedzieć:

Kim jest klient i czym się zajmuje?
Jaki jest cel realizacji biznesowej animacji video?
Czy jest to animacja wideo o produkcie, czy animacja video o usłudze?
Jaka jest grupa docelowa dla przedmiotu animacji (określona demograficznie, psychologicznie i geograficznie)?
Czy klient ma preferencje co do długości, stylistyki, dynamiki filmu?
Czy animacja ma posiadać narrację lektora lub lektorki?


Koncepcja i Scenariusz Animacji

Pomysł na realizację firmowej animacji wideo jest bardzo ważny.

Niezależnie od tego, czy chcemy opowiedzieć o naszym produkcie lub usłudze, czy przedstawić np. Informacje o firmie – sposób w jaki to zrobimy ma bardzo duże znaczenie. Kreacja powinna być dopasowana do tematu i celu animacji – dlatego bardzo ważne jest, by właściwie ocenić te aspekty na poziomie briefu i wywiadu z klientem. Opracowywana wizja powinna być ogólnym opisem historii przedstawianej w animacji wideo, wskazywać od czego wychodzimy i do czego zmierzamy oraz w jakiej stylistyce przedstawiamy animację jak również jakiej narracji używamy do prowadzenia widza. Jej szczegółowym rozwinięciem jest scenariusz animacji, który stanowi swego rodzaju “kręgosłup” produkcji animacji wideo – to w nim, scena po scenie opisane są ujęcia oraz przekazywane informacje, pierwszy plan jak również tło wydarzeń.


Storyboard animacji Video Explainer

Kiedy już opracujemy scenariusz animacji konieczne jest dokonanie transformacji tekstu na obraz, czytelny zarówno dla klienta jak i dla zespołu realizującego projekt – grafików, ilustratorów oraz animatorów. Dobry storyboard to taki, który trafnie obrazuje kluczowe ujęcia i układa je w zamkniętą sekwencję. W zależności od potrzeb realizacji storyboard może mieć formę szkicu lub kolorowych ilustracji – nie ma reguły choć np. animacje realizowane w stylu whiteboard częściej storyboardowane są w formie szkicu, zaś animacje 3D – jako kolorowe ilustracje. Wynika to głównie z określonej specyfiki samego stylu animacji.

Dobrze opracowany storyboard posiada estymowane czasy ujęć oraz krótkie opisy (fragmenty scenariusza) tego, co w danym ujęciu będzie animowane i w jaki sposób.


Produkcja animacji

Tę część procesu produkcji realizują studia animacyjne lub agencje kreatywne zajmujące się produkcją animacji video dla firm. Informacje zebrane podczas briefingu, opisane później wg pomysłu w scenariuszu i zilustrowane w storyboardzie stanowią makietę realizacji animacji.
Opisane w storyboardzie sceny są w pierwszej kolejności ilustrowane w wynikowej jakości i stylistyce. Kolejny etap to animacja – stworzony przez ilustratorów i grafików obraz ożywa i zaczyna się ruszać.

Zainteresowała Cię nasza propozycja?
Rozpocznij współpracę


Postprodukcja i montaż

Po procesie animacji pozostaje niekiedy sporo pracy przy odpowiedniej dynamice w montażu ujęć, poprawie kolorystyki, dodaniu ścieżki dźwiękowej, podłożeniu głosu lektora czy też np. dodaniu napisów do realizacji – to wszystko realizowane jest w procesie postprodukcji i montażu animacji.

Postprodukcję animacji wideo możemy określić jako “wisienkę na torcie”, kosmetykę lub szlifowanie diamentu.


Kompilacja

Ostatni proces w drodze jaką przebywa kreacja podczas procesu realizacji – jego wynikiem jest gotowy do publikacji produkt, kaseta emisyjna lub nagrany na nośnik materiał.

Czytaj więcej o video explainer.

Przykładowe biznesowe animacje video: