Business Science Warsaw

Klient: Business Science Warsaw
Wykonaliśmy: Strona Internetowa

Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy nowoczesny projekt serwisu internetowego wraz z obsługą integracji z kontem klienta w serwisie Twitter.